• รับสร้างบ้าน
  รับสร้างบ้าน
  ด้วยประสบการณ์การก่อสร้างอาคาร กว่า 20 ปี
  Read More
 • งานด้านการบริหาร ควบคุมงาน
  งานด้านการบริหาร ควบคุมงาน
  สร้างอาคารที่พักอาศัย โดยทีมงานควบคุมงาน และช่างระดับมืออาชีพ
  Read More
 • รับออกแบบบ้าน
  รับออกแบบบ้าน
  ให้บริการด้วยทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่มี ความชํานาญในการออกแบบอาคารประเภทต่าง ๆ
  Read More
 • สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร
  สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร
  วางผังแม่แบบ (Master Plan) จัดภูมิทัศน์ สวนหย่อม พื้นที่สาธารณะ
  Read More
รับสร้างบ้านงานด้านการบริหาร ควบคุมงานรับออกแบบบ้านสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร

บริการจากเรา

งานก่อสร้าง ตกแต่ง และต่อเติม
งานก่อสร้าง ตกแต่ง และต่อเติม

ด้วยประสบการณ์การก่อสร้างอาคาร กว่า 20 ปี บริษัทฯ.ได้พัฒนาศักยภาพในการก่อสร้างอาคาร สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานควบคุมงาน และช่างระดับมืออาชีพ

Learn More
ออกแบบ และเขียนแบบ
ออกแบบ และเขียนแบบ

ให้บริการด้วยทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่มี ความชํานาญในการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ นำเสนอผลงาน ตามความต้องการของทุกพื้นที่

Learn More
งานก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่ง
งานบริหาร จัดการ และควบคุมงานก่อสร้าง

บริหารจัดการ วางแผนการ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยทีมงานวิศวกร

Learn More

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและการก่อสร้าง (1995) จำกัด ได้เปิดทำการ ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมา ก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการก่อสร้างอาคารมาแล้วมากมาย หลากหลาย ทั้งงานการก่อสร้างอาคารและต่อเติม ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการจัดการ วางแผนงาน ควบคุมงาน การผลิต และทีมช่างเทคนิคในงานระบบทั่วไปเฉพาะทาง เพื่อควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานและงวดงานตามที่กำหนด
 • ผลงานด้านการก่อสร้าง
 • งานทดสอบ และวิเคราะห์
 • งานเสาเข็มเจาะ
 • งานออกแบบ เขียนแบบ

มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ

สร้างโรงเรียน อาคารสถานที่ ต่อเติมโรงเรียน จัดสวนหย่อม
สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ

บริการวางผัง ออกแบบ จัดทำแบบ และก่อสร้างอาคารในสถานศึกษา เราเข้าใจถึงความต้องการในการใช้สอยพื้นที่ คำนึงถึงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณที่ใช้ในการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีมาตรฐาน สวยงาม และลงตัว

สร้างวัดทั่วประเทศ
สำหรับวัด และศาสนสถานทั่วประเทศ

สถาปัตยกรรมทางศาสนา มักแผงด้วยปรัชญาและความศรัทธาของคนทั่วไป เรารังสรรค์ผลงานการออกแบบ บนพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม เราก่อสร้างอาคารด้วยความตั้งใจ และตั้งมั่นที่จะผลิตผลงาน

ผลงานของเรา

งานบริหารการก่อสร้าง อาคารสาธารณะ

งานบริหารการก่อสร้าง อาคารสาธารณะ

งานบริหารการก่อสร้าง อาคารสาธารณะ บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) จำกัด

สร้างวัด

ออกแบบศาสนสถาน

ออกแบบสำหรับสร้างศาสนสถานของวัด โดย บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง ฯ

โกดังเก็บเอกสาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โกดังเก็บเอกสาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อ.หนองแค จ.สระบุรี

ผลงานล่าสุด โดย บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) จำกัด

ผลงานด้านการออกแบบ อาคารพักอาศัยทั่วไป

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นเล่นระดับ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ อ.เมือง จ.ชัยนาท

ผลงานด้านการออกแบบ อาคารพักอาศัยทั่วไป

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ อ.เมือง จ.ชัยนาท

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4

ผลงานด้านการออกแบบบ้าน อาคาร

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

ด้วยประสบการณ์การก่อสร้างอาคาร กว่า 20 ปี บริษัทฯ.ได้พัฒนาศักยภาพในการก่อสร้างอาคาร สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานควบคุมงาน และช่างระดับมืออาชีพ

โทรหาเรา