ด้วยประสบการณ์การก่อสร้างอาคาร กว่า 20 ปี บริษัทฯ.ได้พัฒนาศักยภาพในการก่อสร้างอาคาร สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานควบคุมงาน และช่างระดับมืออาชีพ

ผลงานด้านการก่อสร้าง

– งานทดสอบ วิเคราะห์

– งานฐานราก งานเสาเข็ม

– งานก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ

– งานต่อเติม ตกแต่ง