บริหารจัดการ วางแผนการ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์การทํางานเฉพาะทาง

งานบริหารการก่อสร้างอาคารสาธารณะ

งานบริหาร การก่อสร้างโครงการจัดสรร