บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่าน

งานก่อสร้าง ตกแต่ง และต่อเติม

บริการ  งานก่อสร้าง ตกแต่ง และต่อเติมอาคารทั่วไป

ด้วยประสบการณ์การก่อสร้างอาคารกว่า 20 ปี บริษัทฯ.ได้พัฒนาศักยภาพในการก่อสร้างอาคาร สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานควบคุมงาน และช่างระดับมืออาชีพ

Learn More

ออกแบบ และเขียนแบบ

บริการ งานออกแบบ เขียนแบบ

ให้บริการด้วยทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่มีความชํานาญในการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ นำเสนอผลงาน ตามความต้องการของทุกพื้นที่ได้อย่างลงตัวและสวยงาม ก่อนจัดทำแบบก่อสร้าง

Learn More

งานก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่ง

บริการ งานบริหาร จัดการ และควบคุมงานก่อสร้าง

บริหารจัดการ วางแผนการ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มี
ประสบการณ์การทํางานเฉพาะทาง

Learn More