บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) พร้อมสำหรับการให้บริการการก่อสร้างและการจัดการ ทั้งระบบ อย่างครบวงจร โดยคลอบคลุมทั้งการออกแบบ การวิเคราะห์ต้นทุน การควบคุมงาน จนการทำการก่อสร้างอาคารและงานตกแต่งอาคารทั่วไป ด้วยทีมงานสถาปนิก วิศวกร และช่างฝีมือ ที่มีประสบการณ์ ระดับมืออาชีพ
งานบริหารการก่อสร้าง อาคารสาธารณะ

งานบริหารการก่อสร้าง อาคารสาธารณะ

งานบริหารการก่อสร้าง อาคารสาธารณะ บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) จำกัด

สร้างวัด

ออกแบบศาสนสถาน

ออกแบบสำหรับสร้างศาสนสถานของวัด โดย บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง ฯ

โกดังเก็บเอกสาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โกดังเก็บเอกสาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อ.หนองแค จ.สระบุรี

ผลงานล่าสุด โดย บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) จำกัด

ผลงานด้านการออกแบบ อาคารพักอาศัยทั่วไป

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นเล่นระดับ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ อ.เมือง จ.ชัยนาท

ผลงานด้านการออกแบบ อาคารพักอาศัยทั่วไป

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ อ.เมือง จ.ชัยนาท

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4

ผลงานด้านการออกแบบบ้าน อาคาร

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

บ้านพักอาศัย ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

ผลงานด้านการออกแบบบ้าน อาคาร

บ้านพักอาศัย ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผลงานด้านเสาเข็มเจาะ

ผลงานเสาเข็มเจาะ

ด้วยประสบการณ์ ด้านงานเข็มเจาะมานานกว่า 20 ปี ทางบริษัทฯ มีความชำนาญ ในด้านงานขุดเจาะเสาเข็ม ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและมีคุณภาพ พร้อมด้วย เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับการสร้างความแข็งแกร่งมั่นคง และได้มาตรฐาน ของรากฐาน งานก่อสร้าง

ผลงานด้านการก่อสร้าง

ผลงานด้านการก่อสร้าง

อาคารที่ดี ต้องมีรากฐานที่มั่นคง ในการก่อสร้างปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการทดสอบ ทางหลักวิศวกรรม เพื่อใช้ คำนวณ ออกแบบ และควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ให้มีมาตรฐานสำหรับการก่อสร้าง