ผลงานด้านการออกแบบบ้าน อาคาร

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4