ผลงานด้านการออกแบบบ้าน อาคาร

บ้านพักอาศัย ชั้นเดียว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ