ผลงานด้านการออกแบบ อาคารพักอาศัยทั่วไป

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ อ.เมือง จ.ชัยนาท