สร้างวัด

สถาปัตยกรรมทางศาสนา มักแผงด้วยปรัชญาและความศรัทธาของคนทั่วไป เรารังสรรค์ผลงานการออกแบบ บนพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม เราก่อสร้างอาคารด้วยความตั้งใจ และตั้งมั่นที่จะผลิตผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สอยพื้นที่ตามมาตรฐานการก่อสร้างอย่างซื่อสัตย์ และจริงใจ

► อาคาร โบสถ์ วิหาร
► อาคารที่พัก กุฏิ
► อาคาร ศาลาการเปรียญ เอนกประสงค์
► อาคารปฏิบัติธรรม
► อาคาร เจดีย์ สถูป
► อาคารอื่นๆ ทั่วไป ห้องน้ำ โรงครัว รั้ว ซุ้มประตู
► วางผังแม่แบบ (Master Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย
► จัดภูมิทัศน์ สวนหย่อม พื้นที่สาธารณะ
► งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารทั่วไป
► บริการให้คำปรึกษาด้านอาคาร และการออกแบบก่อสร้าง

เราออกแบบอาคารบนความรู้ โดยการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และความต้องการของอาคารที่ผสานกับเอกลักษณ์ และปรัชญาทางศาสนา โดยสถาปนิกที่มีความชำนาญด้านการออกแบบ และทำการก่อสร้างด้วยมาตรฐานวิชาชีพโดยทีมช่างที่มีความชำนาญในการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

โทรด่วน 08 6339 4563