สร้างโรงเรียน
บริการวางผัง ออกแบบ จัดทำแบบ และก่อสร้างอาคารในสถานศึกษา เราเข้าใจถึงความต้องการในการใช้สอยพื้นที่ คำนึงถึงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณที่ใช้ในการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีมาตรฐาน สวยงาม และลงตัว

► อาคารเรียน
► อาคารหอประชุม
► อาคารโรงอาหาร
► อาคารโรงเรือน
► อาคารโรงยิม สระว่ายน้ำ สนามกีฬาทุกประเภท
► งานต่อเติม ปรับปรุงงานอาคาร
► งานอื่นๆ เช่น ป้าย รั้ว ซุ้มประตู
► งานจัดภูมิทัศน์ และพื้นที่พักผ่อน นันทนาการทั่วไป

เราบริการออกแบบ และก่อสร้างด้วยความใส่ใจในคุณภาพของผลงาน โดยสถาปนิกและทีมงานช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง เพราะเข้าใจถึงความต้องการของผู้ว่าจ้าง เราจึงตั้งมั่นที่จะสร้างงานอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง และซื่อสัตย์

โทรด่วน 08 6339 4563