บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนา ยกระดับการทำงาน และขยายเขตพื้นที่ธุรกิจทางด้านการก่อสร้างในเขตภาคกลาง โดยแยกตัวเองจากบริษัทต้นสังกัดเดิม คือ บริษัท พี.เอ. วิศวกรรมและก่อสร้าง (1990) ซึ่งทำการประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารมานานหลายปี โดยผลงานส่วนใหญ่ได้ทำการก่อสร้างอาคารหลากหลายปะเภท อยู่ในแถบภาคใต้ทั่วไป

จากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ. จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี พศ.2538 ได้เริ่มดำเนินการ พัฒนาธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบเรื่อยมา ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี โดยมีผลงานมากมายหลากหลายประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ งานตกแต่ง และต่อเติม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจุบัน บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) พร้อมสำหรับการให้บริการการก่อสร้างและการจัดการ ทั้งระบบ อย่างครบวงจร โดยคลอบคลุมทั้งการออกแบบ การวิเคราะห์ต้นทุน การควบคุมงาน จนการทำการก่อสร้างอาคารและงานตกแต่งอาคารทั่วไป ด้วยทีมงานสถาปนิก วิศวกร และช่างฝีมือ ที่มีประสบการณ์ ระดับมืออาชีพ

บริษัทฯ. มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่าน

ข้อมูลทั่วไป (General data)

 ชื่อภาษาไทย : บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและก่อสร้าง (1995) จำกัด
 ชื่อภาษาอังกฤษ : SH.WATTANA ENGINEERING AND CONSTRUCTION (1995) Co.,Ltd
 วันที่จดทะเบียน : 15 พฤษภาคม 2538
 หมายเลขทะเบียน : 0105538058424
 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0-1055-38058-424
 กรรมการบริษัท : นาย ลัทธิกร อุ่มอาสา
 บุคลากร : วิศวกร 4 สถาปนิก 1 เขียนแบบ 2 โฟร์แมน 3 หัวหน้างาน 3 ธุรการ 2
 ที่ตั้ง : 82/56 หมู่ 3 แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 0 2435 9103, 08 6339 4563, 09 1415 3543, 088 7735483
 โทรสาร :
 Email : WATTANA1995@YAHOO.CO.TH