งานเสาเข็มเจาะ

ผลงานด้านเสาเข็มเจาะ
17 Aug

ด้วยประสบการณ์ ด้านงานเข็มเจาะมานานกว่า 20 ปี ทางบริษัทฯ มีความชำนาญ ในด้านงานขุดเจาะเสาเข็ม ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและมีคุณภาพ พร้อมด้วย เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับการสร้างความแข็งแกร่งมั่นคง และได้มาตรฐาน ของรากฐาน งานก่อสร้าง