ก่อสร้างร้านสะดวกซื้อ ธนาคารต่าง ๆ

17 Aug

บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและการก่อสร้าง (1995) จำกัด ได้เปิดทำการ ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมา ก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการก่อสร้างอาคารมาแล้วมากมาย หลากหลาย ทั้งงานการก่อสร้างอาคารและต่อเติม ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการจัดการ วางแผนงาน ควบคุมงาน การผลิต และทีมช่างเทคนิคในงานระบบทั่วไปเฉพาะทาง เพื่อควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานและงวดงานตามที่กำหนด

ก่อสร้างอาคารและต่อเติม ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ

งานเสาเข็มเจาะ

ผลงานด้านเสาเข็มเจาะ
17 Aug

ด้วยประสบการณ์ ด้านงานเข็มเจาะมานานกว่า 20 ปี ทางบริษัทฯ มีความชำนาญ ในด้านงานขุดเจาะเสาเข็ม ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและมีคุณภาพ พร้อมด้วย เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับการสร้างความแข็งแกร่งมั่นคง และได้มาตรฐาน ของรากฐาน งานก่อสร้าง

การก่อสร้างบ้าน อาคารที่พัก

การสร้างบ้าน สร้างอาคาร
17 Aug

บริษัท ช.วัฒนาวิศวกรรมและการก่อสร้าง (1995) จำกัด ได้เปิดทำการ ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมา ก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการก่อสร้างอาคารมาแล้วมากมาย หลากหลาย ทั้งงานการก่อสร้างอาคารและต่อเติม ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการจัดการ วางแผนงาน ควบคุมงาน การผลิต และทีมช่างเทคนิคในงานระบบทั่วไปเฉพาะทาง เพื่อควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานและงวดงานตามที่กำหนด